PERISIAN MEDIA

Pengenalan Perisian Media

Media pengajaran membawa maksud peralatan perkakasan dan bahan (perisian) media yang telah dikenal pasti, dipilih, dibina atau dipinda untuk menyokong atau mengendalikan sendiri proses pengajaran dan pembelajaran.Secara amnya terdapat dua jenis media atau sumber pengajaran dan pembelajaran yang biasa digunakan iaitu media cetakan dan media bukan cetakan. Media cetakan merujuk kepada sebarang media yang berasaskan teknologi cetakan seperti buku, majalah, gambar atau gambar foto, risalah, suratkhabar, carta, peta dan sebagainya. Media bukan cetakan pula lebih merujuk kepada bahan tayangan dan bahan bukan tayangan seperti model, diodrama, papan pengajaran, bahan audio visual.Setiap media atau sumber pengajaran dan pembelajaran mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan sesuai digunakan pada suasana atau keadaan yang tertentu. Pemilihan media yang tepat dan bersesuaian oleh seseorang pendidik amat berkait rapat dengan keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Media yang sesuai bagi sekumpulan pelajar dan keadaan persekitaran mungkin tidak sesuai pada sekumpulan pelajar yang lain pada persekitaran yang berbeza.

FUNGSI/KEGUNAAN

1. LANGKAH UNTUK MENGGUNA GOM PLAYER

PENGENALAN GOM PLAYER

gomplayer salah satu player video yg cukup stabil untuk memainkan segala macam filevideo. format video OGG, OGM, OGV, FLV, MP4, MKV dan MOV boleh dimain dengan baik pada player ini.
Gom mempunyai source filter sendiri untuk memainkan video
Keistimewaan yang lain dari gomplayer,
– Gomplayer dapat meng-capture gambar dari video yang dimainkan
– Pengguna dapat mengubah font baik jenis huruf, warna, saiz huruf subtitle. dapat merubah, menghapuskan memasukan subtitle baru          ke video
– Boleh memaparkan message dari pembuat subtitle satu frame bila pembuat subtitlememberi message
– Dapat megubah screen size / aspect ratio video tanpa mengubah aspect video fileasalnya
– Boleh menetapkan brightness, contrast n hue video yang dimainkan
– Audio yang dimainkan dapat kita tingkatkan kualitinya secara advanced lebih lanjut akan dijelaskan
– Adanya skin playernya dan kemampuan untuk menggunakan plug in dari player lainexample from winamp


1. Pilih aplikasi Gom Player.

    2. Klik open folder video.

3. Pilih video yang anda mahu tonton. Klik kan open

4. Kemudian anda boleh menonton video yang anda pilih.

2. LANGKAH UNTUK MENGGUNA REAL PLAYER

 PENGENALAN REAL PLAYER
– RealPlayer merupakan salah satu perisian (software)yang digunakan untuk bermain streaming audio dan video melalui internet   secara
real-time
– Player yang menyokong berbagai macam format video dan audio ini kinihadir dengan versi terbarunya iaitu RealPlayer 11. Player ini mempunyai banyaksekali ciri seperti Video Recording, DVD Burning, LivePause & PerfectPlay, TurboPlay, kemampuan untuk men-download streaming audio dan video dari Internet, dan ciri-ciri terbarunya iaituSuperPass

1.Pilih aplikasi Real Player

2.Klik pada Libary untuk memilih lagu dan lain-lain lagi

3.Kemudian klik pada lagu yang anda mahu dengar klik Play Selected

4.Selepas anda klik Play Selected anda boleh mendegar lagu dan terus ke Now Playing,Selesai.

3. LANGKAH LANGKAH UNTUK MENGGUNAKAN REALPLAYER CONVERT

1. Pilih dan klik icon real player

2. Kemudian klik pada add  untuk pilih video yang hedak convert

3.Klik pada format yang hendak di convert.

4.Convert video selesai

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: